Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 25.11.2016

Tedenski monitoring ptic – 25.11.2016

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega v petek, 25. novembra 2016:

  • Veliki srakoper (Lanius excubitor): 1 os., 29.11.2016
  • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 1 os.
  • Siva gos (Anser anser): 2 os. (Bonifika)
  • Konopnica (Anas strepera): 13 os. (Bonifika)
  • Sivka (Aythya ferina): 4 os. (Bonifika)
  • Rjavka (Aythya marila): 3 os. (Bonifika)
  • Mokož (Rallus aquaticus): 6 os.
  • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 3 os. (laguna, 27.11.2016)

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 47 os.
Kreheljc (Anas crecca): 34 os.

Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 4 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 3 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 29 os.

Skobec (Accipiter nisus): 1 os.
Kragulj (Accipiter gentilis): 1 os.

Liska (Fulica atra): 414 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 4 os.

Vodomec (Alcedo atthis): 7 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 3 os.
Svilnica (Cettia cetti): 3 os.

Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 8 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 9 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 7 os.
Plotni strnad (Emberiza cirlus): 2 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 7 os.

Vreme: rahel do močan dež, Temperatura: 15° C, Veter: rahel

Mala bela čaplja (Egretta garzetta), foto: Kajetan KravosMala bela čaplja (Egretta garzetta), foto: Kajetan Kravos

Sivke (Aythya ferina), foto: Domen StaničSivke (Aythya ferina), foto: Domen Stanič