Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 9. november 2016

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 9. november 2016


Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega v sredo 9. novembra 2016:

  • Siva gos (Anser anser): 1 os. (Bonifika, opazovalnica št. 10)
  • Plevica ( Plegadis falcinellus): 1 os. (Bonifika, opazovalnica št. 10)
  • Žvižgavka (Anas penelope): 41 os.
  • Sivka (Aythya ferina): 13 os. (laguna in Bonifika)
  • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 2 os. (Laguna)
  • Mokož (Rallus aquaticus): 7 os.

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 71 os.
Kreheljc (Anas crecca): 55 os.

Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus): 4 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 18 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 2 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 28 os.

Skobec (Accipiter nisus): 2 os.
Liska (Fulica atra): 805 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 12 os.
Kozica (Gallinago gallinago): 5 os.
Vodomec (Alcedo atthis): 8 os.

Svilnica (Cettia cetti): 12 os.
Prosinik (Saxicola torquata): 1 os.

Dolgorepka (Aegithalos caudatus): 3 os.
Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 10 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 12 os.

Siva pastirica (Motacilla cinerea): 1 os.
Bela pastirica (Motacilla alba): 10 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 17os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 15 os.
Repnik (Carduelis cannabina): 8 os.

Vreme: jasno, Temperatura: 7° C, Veter: srednje močan veter (burja)

Plevica (Plegadis falcinellus), foto: Duša VadnjalPlevica (Plegadis falcinellus), foto: Duša Vadnjal

Gallinago gallinagoKozica (Gallinago gallinago), foto: Igor Brajnik