Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 9. 5. 2024

Zanimiva opazovanja, 9. 5. 2024

Seznam zanimivejših vrst ptic, ki smo jih opazili v zadnjem tednu (1.-9. 5. 2024) prinaša še nekaj novosoti in selivk, ki so se ustavile v rezervatu. Presenetilo nas je zlasti večje število črnih čiger.

 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 2 os., bonifika & laguna;
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 2 os., bonifika;
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 28 os., bonifika;
 • Plevica (Plegadis falcinellus): 2 os., bonifika;
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 4 os., bonifika;
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika;
 • Postovka (Falco tinnunculus): 1 os., bonifika;
 • Mala tukalica (Porzana parva (Zapornia parva)): 1 os., bonifika;
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 14 os., bonifika & laguna;
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 5 os., laguna;
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 1 os., laguna;
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 3 os., bonifika & laguna;
 • Rrdečenogi martinec (Tringa totanus): 21 os., laguna;
 • Mali galeb (Hydrocoloeus minutus ): 1 os., bonifika;
 • Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus): 2 os., laguna;
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 88 os., laguna;
 • Mala čigra (Sternula albifrons): 18 os., bonifika & laguna;
 • Črna čigra (Chlidonias niger): 12 os., bonifika & laguna;
 • Hudournik (Apus apus): 4 os., bonifika;
 • Beguljka (Riparia riparia): 10 os., bonifika;
 • Mestna lastovka (Delichon urbicum): 30 os., bonifika;
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 5 os., bonifika & laguna;
 • Kupčar (Oenanthe oenanthe): 1 os., bonifika;
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 2 os., bonifika;
 • Rjavi srakoper (Lanius collurio): 1 os., bonifika;
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 3 os., bonifika;
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 6 os., bonifika;
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 9 os., bonifika;
Črna čigra, foto: Iztok ZupanČrna čigra, foto: Iztok Zupan