Domov > Novice > Preplet preteklosti in sedanjosti naravoslovnega videnja

Preplet preteklosti in sedanjosti naravoslovnega videnja

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok sta bila letošnja Svetovni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in Teden naravnih parkov Slovenije (24. maj) obeležena v torek, 21. maja 2024. Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Regionalni razvojni center Koper in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so organizirali likovno delavnico na temo »Preplet preteklosti in sedanjosti naravoslovnega videnja«. Na dogodku, organiziranem v okviru projekta POSEIDONE (Program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027), je sodelovalo 17 učencev zadnje triade Osnovne šole Elvire Vatovec, ustvarjali so pod vodstvom mentorice Ksenije Pfeifer, prof. likovne umetnosti in Gašperja Terana, prof. biol. in kemije. Učenci so spoznali tehniko, ki so jo naravoslovci uporabljali pred pojavom moderne tehnologije (fotoaparati ipd.). Opazovane predmete so namreč morali narisati, le tako so jih lahko ovekovečili, bodisi za primerjavo med seboj bodisi z risbami v knjigah ali strokovnih razpravah.

Učenci so po fotografijah, prikazih v knjigah in s pomočjo interneta ustvarili naravoslovno risbo živali in rastlin. Na akvarelni papir so s svinčnikom narisali izbrano žival, jo pobarvali z akvarelnimi barvami ter poiskali slovensko in latinsko ime vrste. Risanje učencem omogoča, da se kreativno izrazijo, hkrati pa spoznavajo raznolikost narave in se učijo prepoznavati različne vrste glede na njihove značilnosti, kot so oblika, barva in vzorci. Iskanje latinskih in slovenskih imen pa spodbuja dodatno raziskovanje, s čimer se seznanijo s pomenom pravilne identifikacije vrst. Na ta način učenci skozi umetniško ustvarjanje ne le razvijajo svoje risarske spretnosti, temveč poglabljajo svoje znanje o naravi.

Za več informacij:
Bojana Lipej, vodja projekta pri partnerju DOPPS, bojana.lipej@dopps.si
Tina Primožič, vodja projekta pri partnerju RRC Koper, tina.primozic@rrc-kp.si

O PROJEKTU POSEIDONE:
Projekt POSEIDONE je bil razvit v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 in je rezultat sodelovanja med italijanskimi in slovenskimi partnerji ter si prizadeva za trajnostno rabo in varstvo morskega okolja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Projekt temelji na politiki zelena Evropa brez CO2 (ki za boj proti podnebnim spremembam, spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zeleno in modro infrastrukturo) ter sledi ciljem Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Glavni cilji projekta:
• ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti z vzpostavitvijo zelene in modre infrastrukture na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000,
• zmanjšanje turističnega pritiska na teh območjih,
• spodbujanje trajnostnega kmetijstva in avtohtonih rastlinskih sort.

www.ita-slo.eu/poseidone