Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 24. 5. 2024

Zanimiva opazovanja, 24. 5. 2024

Letošnje gnezditveno obdobje nam je v zadnjem tednu postreglo z novimi opazovanji, in sicer prvih mladičev polojnika in tremi pari sivk z mladiči (en par kar s 7 mladiči). Med zanimivejšimi vrstami, ki smo jih opazili v teh dneh, so belolična in beloperuta čigra, škrjančar, žličarka in plevica. Najzanimivejša vrsta pa je vsekakor škrlatec, ki ga uvrščamo med izjemne gostem, saj je bil doslej v Škocjanskem zatoku opažen le dvakrat, in sicer v maju 2019 in juniju 2023.
Za to obodbje (druga polovica maja) je zlasti nenavadno pojavljanje race žličarice, žvižgavke in mandarinke.

Sledi seznam ostalih zanimivejših vrst, ki smo jih zabeležili od 16. do 24. 5. 2024:

 • Mandarinka (Aix galericulata): 1 os., bonifika;
 • Raca žličarica (Anas clypeata (Spatula clypeata)): 1 os., bonifika;
 • Sivka (Aythya ferina): 15 os., bonifika;
 • Žvižgavka (Anas penelope (Mareca penelope)): 1 os., bonifika;
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 4 os., bonifika;
 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 1 os., bonifika;
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 2 os., bonifika;
 • Plevica (Plegadis falcinellus): 1 os., bonifika;
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 2 os., bonifika;
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika;
 • Škrjančar (Falco subbuteo): 1 os., bonifika;
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 14 os., bonifika & laguna;
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 2 os., laguna;
 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 2 os., laguna;
 • Rrdečenogi martinec (Tringa totanus): 8 os., laguna;
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 116 os., laguna;
 • Mala čigra (Sternula albifrons): 19 os., bonifika & laguna;
 • Beloperuta čigra (Chlidonias leucopterus): 3 os., bonifika;
 • Belolična čigra (Chlidonias hybrida): 2 os., bonifika;
 • Divja grlica (Streptopelia turtur): 1 os., laguna;
 • Smrdokavra (Upupa epops): 1 os., bonifika;
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 4 os., laguna;
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 2 os., bonifika;
 • Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris): 1 os., bonifika;
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 8 os., bonifika;
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 12 os., bonifika;
 • Rjavi srakoper (Lanius collurio): 1 os., bonifika;
 • Kobilar (Oriolus oriolus): 2 os., bonifika;
 • Škrlatec (Carpodacus erythrinus): 1 os., bonifika;
Škrlatec, foto: Duša VadnjalŠkrlatec, foto: Duša Vadnjal