Domov > Novice > Dan biotske raznovrstnosti

Dan biotske raznovrstnosti

Biotska raznovrstnost je pestrost vsega živega na našem planetu in ena najpomembnejših in najdragocenejših naravnih dobrin. Ljudje smo, kot del narave, odvisni od biotske raznovrstnosti saj nam zagotavlja hrano, gorivo, kisik, zaščito pred poplavami, sušo in vetrom…

S podpisom Konvencije o biotski raznovrstnosti, sprejete v Rio de Janeiru leta 1992, države pogodbenice sprejemajo številne zaveze za varstvo tega naravnega bogastva. V Sloveniji, ki se je konvenciji pridružila leta 1996, se k ohranjanju in izboljšanju stanja vrst in življenjskih okolij prispeva s številnimi projekti. Tudi projekt POSEIDONE je namenjen ohranjanju mokrišč in njihove biotske raznovrstnosti za prihodnje generacije. Poleg ohranjanja in izboljšanja stanja izbranih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij, med cilji izstopajo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje in trajnostna raba in razvoj zavarovanih območij, s poudarkom na morskem okolju.

Letošnji Svetovni dan biotske raznovrstnosti (22. 5.) bodo Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Regionalni razvojni center Koper in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije obeležili v torek 21. maja 2024, z delavnico na temo »Preplet preteklosti in sedanjosti naravoslovnega videnja«. Na dogodku, ki bo organiziran v okviru projekta POSEIDONE (Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027), bodo učenci Osnovne šole Elvire Vatovec pod vodstvom mentorice Ksenije Pfeifer, prof. likovne umetnosti in Gašperja Terana, prof. biol. in kemije, fotografirali rastlinstvo in živalstvo Naravnega rezervata Škocjanski zatok, nato pa fotografije preoblikovali v naravoslovne risbe, preko katerih bodo spoznavali tako biotsko pestrost, kot tudi lepoto narave in naravoslovnega ustvarjanja.

Za več informacij:
Bojana Lipej, vodja projekta pri partnerju DOPPS, bojana.lipej@dopps.si
Tina Primožič, vodja projekta pri partnerju RRC Koper, tina.primozic@rrc-kp.si

O PROJEKTU POSEIDONE:
Projekt POSEIDONE je bil razvit v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 in je rezultat sodelovanja med italijanskimi in slovenskimi partnerji ter si prizadeva za trajnostno rabo in varstvo morskega okolja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Projekt temelji na politiki zelena Evropa brez CO2 (ki za boj proti podnebnim spremembam, spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zeleno in modro infrastrukturo) ter sledi ciljem Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Glavni cilji projekta:
• ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti z vzpostavitvijo zelene in modre infrastrukture na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000,
• zmanjšanje turističnega pritiska na teh območjih,
• spodbujanje trajnostnega kmetijstva in avtohtonih rastlinskih sort.

www.ita-slo.eu/poseidone

Dan biotske raznovrstnosti 2024, sporočilo za javnost pred dogodkom (PDF)