Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 3. 4. 2024

Zanimiva opazovanja, 3. 4. 2024

Pa smo le dočakali višek pomladanske selitve, obdobje, ko lahko v Škocjanskem zatoku vidimo največje število različnih vrst ptic, med katerimi najdemo selivke, prezimovalke, celoletne vrste in gnezdilke. Med najzanimivejša opazovanja zadnjih dnih vsekakor sodijo rjavi galeb, kostanjevka, mali prodnik in črnorepi kljunač. Opazili smo tudi prvega hudournika, slavca, severnega kovačka, rumeno pastirico in breguljko.

Sledi seznam zanimivih vrst, opaženih med 29. 3. in 3. 4. 2024:

 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 1 os., bonifika;
 • Reglja (Anas querquedula (Spatula querquedula)): 2 os., bonifika & laguna;
 • Kostanjevka (Aythya nyroca): 1 os., laguna;
 • Plevica (Plegadis falcinellus): 6 os., bonifika;
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 1 os., bonifika;
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika;
 • Postovka (Falco tinnunculus): 1 os., bonifika;
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 18 os., bonifika & laguna;
 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 19 os., bonifika;
 • Črna prosenka (Pluvialis squatarola): 1 os., laguna;
 • Togotnik (Philomachus pugnax (Calidris pugnax)): 3 os., laguna;
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 7 os., laguna;
 • Mali prodnik (Calidris minuta): 1 os., bonifika;
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 11 os., bonifika;
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 4 os., laguna;
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 12 os., laguna;
 • Črni martinec (Tringa erythropus): 4 os., laguna;
 • Črnorepi kljunač (Limosa limosa): 1 os., laguna;
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 9 os., bonifika;
 • Kozica (Gallinago gallinago): 9 os., bonifika;
 • Rjavi galeb (Larus fuscus): 1 os., laguna;
 • Beguljka (Riparia riparia): 2 os., bonifika;
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 11 os., bonifika;
 • Mestna lastovka (Delichon urbicum): 60 os., bonifika;
 • Hudournik (Apus apus): 1 os., bonifika;
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 6 os., bonifika;
 • Smrdokavra (Upupa epops): 1 os., bonifika;
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 1 os., bonifika;
 • Taščična penica (Sylvia cantillans): 1 os., bonifika;
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 6 os., bonifika;
 • Severni kovaček (Phylloscopus trochilus): 1 os., bonifika;
Črnorepi kljunač, foto: Bojan Škerjanc