Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 11. 4. 2024

Zanimiva opazovanja, 11. 4. 2024

Kdaj lahko v Škocjanskem zatoku opazimo največ vrst?
Ravno v teh dneh, tednih lahko v rezervatu opazimo največje število vrst – dvoživke, plazilce, žuželke… in seveda tudi ptice.
V zadnjem tednu smo na letošnji seznam dodali kaspijsko čigro, rakarja, čopasto čapljo in jezerskega martinca. Opazili smo tudi prve mladiče, in sicer par sivih gosi (Anser anser) s štirimi mladiči in race mlakarice (Anas plathyrhynchos) z 11 mladiči. V bližini učne poti malo pred opazovališčem h. št. 10 lahko opazite labodje gnezdo, iz opazovališča h. št. 10 lahko v vodi vidite plavajoče gnezdo liske (Fulica atra).

Sledi seznam zanimivejših opazovanj med 3. in 11. 4. 2024:

 • Reglja (Anas querquedula (Spatula querquedula)): 2 os., bonifika & laguna;
 • Kostanjevka (Aythya nyroca): 2 os., laguna;
 • Bobnarica (Botaurus stellaris): 1 os., bonifika;
 • Kvakač (Nycticorax nycticorax): 1 os., bonifika;
 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 3 os., bonifika;
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 1 os., bonifika;
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 2 os., bonifika;
 • Mala tukalica (Porzana parva (Zapornia parva)): 1 os., bonifika;
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 20 os., bonifika & laguna;
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 5 os., laguna;
 • Togotnik (Philomachus pugnax (Calidris pugnax)): 3 os., bonifika;
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 21 os., bonifika;
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 1 os., laguna;
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 18 os., laguna;
 • Jezerski martinec (Tringa stagnatilis): 1 os., laguna;
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 2 os., laguna;
 • Kozica (Gallinago gallinago): 3 os., bonifika;
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 3 os., laguna;
 • Kaspijska čigra (Hydroprogne caspia (Sterna caspia)): 3 os., laguna;
 • Hudournik (Apus apus): 6 os., bonifika;
 • Planinski hudournik (Apus melba (Tachymarptis melba)): 5 os., bonifika;
 • Beguljka (Riparia riparia): 3 os., bonifika;
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 6 os., bonifika;
 • Smrdokavra (Upupa epops): 1 os., bonifika;
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 4 os., bonifika;
 • Mlinarček (Sylvia curruca): 2 os., bonifika;
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 1 os., bonifika;
 • Taščična penica (Sylvia cantillans): 2 os., bonifika;
 • Plašica (Remiz pendulinus): 1 os., bonifika;
Čopasta čaplja, foto: Duša Vadnjal