Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 10. februar 2017

Tedenski monitoring ptic – 10. februar 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v petek,10. februarja 2017, je bilo opaženih 60 različnih vrst ptic oziroma 1.755 osebkov. Najštevilčnejša vrsta je bila liska (Fulica atra) z 536 osebki, sledita ji rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) z 375 osebki in krehelc (Anas crecca) z 188 osebki ter mlakarica (Anas platyrhynchos) z 108 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

  • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 11 os. (Bonifika)
  • Žvižgavka (Anas penelope): 28 os.
  • Konopnica (Anas strepera): 9 os. (Bonifika in laguna)
  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 12 os. (Bonifika)
  • Sivka (Aythya ferina): 8 os. (Bonifika + laguna)
  • Kostanjevka (Aythya nyroca): 1 os. (Bonifika)
  • Sivi galeb (Larus canus): 7 os. (laguna)
  • Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 1 os. (Bonifika)
  • Sokol selec (Falco peregrinus): 1 os. (Bonifika)
  • Črni martinec (Tringa erythropus): 1 os. (Bonifika)

Še nekaj zanimivih opazovanj:
Raca žličarica (Anas clypeata): 64 os.

Siva čaplja (Ardea cinerea): 21 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 4 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 6 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 7 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 13 os.

Kavka (Corvus monedula): 7 os.

Svilnica (Cettia cetti): 4 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 6 os.

Cikovt (Turdus philomelos): 1 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 4 os.
Mala cipa (Anthus pratensis): 1 os.
Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 8 os.
Dlesk (Coccothrauses coccothrauses): 1 os.

Vreme: oblačno, Temperatura: 4° C, Veter: rahel veter

Dlesk (Coccothraustes coccothraustes)Dlesk (Coccothraustes coccothraustes), foto: Igor Brajnik