Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 16. februar 2017

Tedenski monitoring ptic – 16. februar 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v četrtek,16. februarja 2017, je bilo opaženih 57 različnih vrst ptic oziroma 1.880 osebkov. Najštevilčnejša vrsta je bila liska (Fulica atra) z 796 osebk, sledita ji rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) z 211 osebki in krehelc (Anas crecca) z 188 osebki ter mlakarica (Anas platyrhynchos) z 123 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

  • Žvižgavka (Anas penelope): 19 os.
  • Konopnica (Anas strepera): 7 os. (Bonifika in laguna)
  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 13 os. (Bonifika)
  • Sivka (Aythya ferina): 31 os. (Bonifika + laguna)
  • Dolgorepa raca (Anas acuta): 3 os. (Bonifika)
  • Sivi galeb (Larus canus): 2 os. (laguna)
  • Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 1 os. (Bonifika)
  • Velika bobnarica (Botaurus stellaris): 1 os. (Bonifika)
  • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 1 os. (Bonifika)

Še nekaj zanimivih opazovanj:
Raca žličarica (Anas clypeata): 23 os.

Siva čaplja (Ardea cinerea): 22 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 5 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 2 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 6 os.

Kavka (Corvus monedula): 42 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 5 os.
Svilnica (Cettia cetti): 3 os.
Dolgorepka (Aegithalos caudatus): 2 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 6 os.

Cikovt (Turdus philomelos): 1 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 5 os.
Poljski škrjanec (Alauda arvensis): 3 os.

Plotni strnad (Emberiza cirlus): 3 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 9 os.
Šmarnica (Phoenicurus ochruros): 2 os.

Vreme: jasno, Temperatura: 0° C, Veter: brezvetrje

Dolgorepa raca in mlakarice, foto: Igor BrajnikDolgorepa raca in mlakarice, foto: Igor Brajnik

 

Cikovt, foto: Igor BrajnikCikovt, foto: Igor Brajnik