Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 3. februar 2017

Tedenski monitoring ptic – 3. februar 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v petek, 3. februarja 2017, je bilo opaženih 52 različnih vrst ptic oziroma 1.433 osebkov. Najštevilčnejša vrsta je bila liska (Fulica atra) z 381 osebk, sledita ji rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) z 249 osebki in krehelc (Anas crecca) z 188 osebki ter mlakarica (Anas platyrhynchos) z 134 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

  • Velika bobnarica (Botaurus stellaris): 1 os. (Bonifika)
  • Žvižgavka (Anas penelope): 11 os.
  • Konopnica (Anas strepera): 8 os. (Bonifika in laguna)
  • Dolgorepa raca (Anas acuta): 3 os. (2 samca, 1 samica, Bonifika)
  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 6 os. (Bonifika)
  • Sivka (Aythya ferina): 4 os. (Bonifika + laguna)
  • Kostanjevka (Aythya nyroca): 1 os. (Bonifika)
  • Sivi galeb (Larus canus): 7 os. (laguna)
  • Priba (Vanellus vanellus): 14 os. (Bonifika)

Še nekaj zanimivih opazovanj:
Raca žličarica (Anas clypeata): 37 os.

Siva čaplja (Ardea cinerea): 14 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 5 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 4 os.

Skobec (Accipiter nisus): 1 os. (samica)

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 13 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 9 os.

Kozica (Gallinago gallinago): 3 os.

Svilnica (Cettia cetti): 4 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 3 os.
Carar (Turdus viscivorus): 1 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 9 os.
Plotni strnad (Emberiza cirlus): 2 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 8 os.
Dlesk (Coccothrauses coccothrauses): 3 os.

Vreme: oblačno, rahel do močan dež, Temperatura: 9° C, Veter: rahel veter