Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 13. marec 2017

Tedenski monitoring ptic – 13. marec 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v ponedeljek, 13. marca 2017, je bilo opaženih 56 različnih vrst ptic oziroma 1.535 osebkov.

Najštevilčnejša vrsta je bil rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) z 421 osebki, sledijo mu liska (Fulica atra) z 291 osebk, krehelc (Anas crecca) z 183 osebki in mlakarica (Anas platyrhynchos) z 143 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

 • Črnorepi kljunač (Limosa limosa): 3 os. (Bonifika)
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 2 os. (Bonifika)
 • Brkata sinica (Panurus biarmicus): 1 os. (Bonifika)
 • Kostanjevka (Aythya nyroca): 8 os. (Bonifika)
 • Žvižgavka (Anas penelope): 8 os. (Bonifika)
 • Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 5 os. (Bonifika)
 •  

 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 3 os. (Bonifika)
 • Togotnik (Philomachus pugnax): 5 os. (Bonifika)
 • Konopnica (Anas strepera): 13 os. (Bonifika in laguna)
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 4os. (Bonifika)
 • Rjavi galeb (Larus fuscus): 2 os. (Bonifika)

Še nekaj zanimivih opazovanj:
Raca žličarica (Anas clypeata): 29 os.

Siva čaplja (Ardea cinerea): 26 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 16 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 7 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 12 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 6 os.

Kozica (Gallinago gallinago): 6 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 13 os.
Svilnica (Cettia cetti): 10 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 3 os.
Plotni strnad (Emberiza cirlus): 2 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 18 os.

Poljski škrjanec (Alauda arvensis): 3 os.
Travniška cipa (Anthus pratensis): 2 os.
 
Vreme: jasno, Temperatura: 7° C, Veter: rahel veter
 

Črnorepa kljunača in reglja, foto: Igor Brajnik