Domov > Novice > Nova zaposlitev

Nova zaposlitev

Nova zaposlitev na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Delovno mesto: Receptor in projektni koordinator (m/ž)

Kratek opis glavnih delovnih nalog: sprejem, usmerjanje ter informiranje obiskovalcev Naravnega rezervata Škocjanski zatok in interpretativno vodenje ter izobraževanje le-teh v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku; priprava in izdelava izobraževalnih, promocijskih in drugih materialov, gradiv in pripomočkov; prodaja blaga, storitev in drugih produktov naravnega rezervata; vzpostavitev infrastrukture ter izvedba aktivnosti za povečanje trajnostne mobilnosti pri obiskovanju naravnega rezervata (projekt Mobilni kot ptice) skupaj s komuniciranjem in evalvacijo projekta; vodenje, zbiranje in urejanje dokumentacije projekta ter poročanje financerjem.

Kraj zaposlitve: DOPPS-NR Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper in občasno na terenu in v drugih pisarnah DOPPS

Trajanje zaposlitve: določen čas, s pričetkom v prvi polovici aprila 2017 do 15.11.2017

Podrobnejše informacije o zahtevah, ki jih more izpolnjevati kandidat in o zbiranju vlog, so objavljene na spletni strani DOPPS: http://ptice.si/2017/03/nova-zaposlitev/