Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 23. marec 2017

Tedenski monitoring ptic – 23. marec 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v četrtek, 23. marca 2017, je bilo opaženih 66 različnih vrst ptic oziroma 941 osebkov.

Najštevilčnejši vrsti sta bili liska (Fulica atra) z 206 osebk in kreheljc (Anas crecca) z 132 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

 • Polojnik (Himantopus himantopus): 12 os. (Bonifika+laguna)
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 5 os. (laguna)
 •  

 • Črnorepi kljunač (Limosa limosa): 3 os. (laguna)
 • Pikasti martinec (Tringa totanus): 13 os. (Bonifika+laguna)
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 5 os. (Bonifika)
 • Črni martinec (Tringa erythropus): 1 os. (laguna)
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 13 os. (laguna)
 • Togotnik (Philomachus pugnax): 29 os. (Bonifika)
 •  

 • Grahasta tukalica (Porzana porzana): 1 os. (Bonifika)
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 2 os. (Bonifika)
 • Sivka (Aythya ferina): 4 os. (Bonifika)
 •  

 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 2 os. (samec in samica, Bonifika)
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 25 os. (Bonifika)

Še nekaj zanimivih opazovanj:
Raca žličarica (Anas clypeata): 27 os.
Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 5 os.

Siva čaplja (Ardea cinerea): 20 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 3 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 7 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 28 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 3 os.

Kozica (Gallinago gallinago): 2 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 13 os.
Svilnica (Cettia cetti): 10 os.

Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 3 os.

Rumena pastirica (Motacilla flava): 8 os.

Poljski škrjanec (Alauda arvensis): 3 os.
Travniška cipa (Anthus pratensis): 6 os.
Drevesna cipa (Anthus trivialis): 1 os.

Vreme: jasno, Temperatura: 8° C, Veter: brezvetrje