Domov > Novice > POSEIDONE in Svetovni dan mokrišč 2024

POSEIDONE in Svetovni dan mokrišč 2024

V petek, 2. februarja 2024, je v okviru projekta POSEIDONE v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok potekal dogodek za obeležitev Svetovnega dne mokrišč »Življenjska povezanost mokrišč in ljudi«.

V sodelovanju z RRC Koper je DOPPS v Škocjanskem zatoku gostil drugi partnerski sestanek in drugi sestanek upravnega odbora projekta POSEIDONE (Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027), ki se je zaključil z vodenim ogledom območja ter predstavitvijo pilotne akcije. Predstavniki slovenskih in italijanskih partnerjev so si ogledali prve rezultate poglabljanja sekundarnih kanalov ter ureditve habitatov v brakični laguni Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Glavni cilj teh ukrepov je zmanjšati vpliv podnebnih sprememb na mokrišča, s čimer se zmanjšujejo grožnje, ki jih podnebne spremembe predstavljajo za varovane habitate in vrste v Škocjanskem zatoku.

Udeleženci dogodka, foto: Tadeja OvenUdeleženci dogodka (predstavniki projektnih partnerjev, učenci in njihova mentorica), foto: Tadeja Oven

Pomen teh ogroženih ekosistemov, je bil na primeru Naravnega rezervata Škocjanski zatok, predstavljen tudi skupini učencev iz Osnovne šole Elvire Vatovec Prade. Učenci so pod vodstvom mentorice Ksenije Pfeifer, prof. likovne umetnosti, ustvarjali grafične liste v tehniki belega tiska. Kot motiv so izbrali ptice mokrišč, redke in zaradi človekovih dejavnosti vse bolj ogrožene vrste. Ta umetniška dela ne le pričajo o lepoti naravnega sveta, ampak tudi opozarjajo na krhko ravnovesje, ki ga podnebne spremembe lahko ogrozijo.

Likovna dela, nastala na dogodku, so na ogled v prvem nadstropju centra za obiskovalce, v času odprtja le-tega.

Z dogodkom je bilo izpostavljeno, kako pomembna je povezanost med mokrišči in ljudmi ter kako skupna prizadevanja prek projektov, kot je POSEIDONE, lahko prispevajo k ohranjanju teh dragocenih ekosistemov za prihodnje generacije.