Domov > Novice > Novi muljasti otočki v laguni

Novi muljasti otočki v laguni

V marcu 2023 je DOPPS-BirdLife Slovenia izvedel investicijo “Poglabljanje sekundarnih kanalov ter ureditev habitatov v brakični laguni Naravnega rezervata Škocjanski zatok” z namenom zmanjšati vpliv podnebnih sprememb na mokrišča in s tem grožnje, ki jih podnebne spremembe predstavljajo za varovane habitate in vrste v Škocjanskem zatoku.

Pred izvedboPred izvedbo, foto: Stanislav Valand

Raziskave o vplivu podnebnih sprememb na mokrišča so pokazale eksponentno rast ranljivosti habitatov v brakičnem delu rezervata. To pomeni, da bi se lahko Natura 2000 habitati do leta 2060 znatno zmanjšali ali celo soočili z nevarnostjo izginotja brez intervencije. To bi negativno vplivalo tudi na favno, ki je odvisna od teh habitatov. Za omilitev teh učinkov je ključnega pomena ustvariti dovolj površin za ciljne habitatne tipe halofitov, kar je mogoče doseči z izgradnjo novih muljastih otočkov ali dvigom že obstoječih. To je bil tudi glavni cilj izvedene investicije v okviru projekta POSEIDONE.

Po izvedbi, foto: Gregor Šubic

V okviru projekta POSEIDONE so bili v polslani laguni NR Škocjanski zatok oblikovani in nadgrajeni trije muljasti otočki v skupni površini 11.609,13 m2, pri čemer je bil potreben izkop 3.307,50 m3 lagunskega sedimenta. Muljasti otočki so bili oblikovani na različnih višinah, z namenom spodbujanja spontanega razvoja ciljnih Natura 2000 habitatnih tipov ob upoštevanju procesa sukcesije. Material za oblikovanje otočkov je bil pridobljen s poglobitvijo sekundarnih (mozaičnih) kanalov znotraj brakične lagune, kar bo dolgoročno izboljšalo tudi kroženje vode znotraj lagune ter pomagalo omiliti tveganje za njeno evtrofikacijo.