Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 22. 2. 2024

Zanimiva opazovanja, 22. 2. 2024

Pomladanska selitev se je za mnoge vrste vodnih ptic že začela. Te dni smo v Škocjanskem zatoku opazili prvo letošnjo žličarko, rjavega lunja in jato prib. Prejšnji teden je rezervat preletela manjša jata žerjavov, v polslani laguni pa smo že opazili prve beločele deževnike. Od nenavadnih prezimujočih vrst velja izpostaviti samca rjavke, kragulja in vijeglavko (slednjo redno opazujemo ob učni poti). V preteklih nekaj tednih smo zabeležili tudi brkato sinico, sloko, pukleža, rdečenoge martince, hribskega škrjanca in velikega srakoperja.

Sledi seznam z ostalimi zanimivimi vrstami ptic, ki smo jih opazili v februarju najdete na naši spletni strani:

 • Siva gos (Anser anser): 29 os., bonifika
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 7 os., laguna
 • Konopnica (Mareca strepera): 12 os., laguna & bonifika
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 2 os., laguna & bonifika
 • Žličarica (Spatula clypeata): 91 os., laguna & bonifika
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 91 os., laguna & bonifika
 • Kreheljc (Anas crecca): 79 os., laguna & bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 8 os., bonifika & laguna
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 6 os., bonifika
 • Rjavka (Aythya marila): 1 os., bonifika
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 74 os., bonifika (prenočišče/roost)
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 23 os., bonifika
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 1 os., bonifika & laguna
 • Sveti ibis (Threskiornis aethiopicus): 12 os., bonifika
 • Kragulj (Accipiter gentilis): 1 os., bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Žerjav (Grus grus): 8 os., bonifika (15.2. selitev/migration)
 • Mokož (Rallus aquaticus): 3 os., bonifika & laguna
 • Priba (Vanellus vanellus): 9 os., bonifika & laguna
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 2 os., laguna
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 7 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 8 os., laguna
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 3 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 7 os., bonifika
 • Sloka (Scolopax rusticola): 1 os., bonifika
 • Kozica (Gallinago gallinago): 31 os., laguna & bonifika
 • Puklež (Lymnocryptes minimus): 1 os., bonifika
 • Črnomorski galeb (Larus cachinnans): 2 os., laguna
 • Vodomec (Alcedo atthis): 2 os., laguna & bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 1 os., bonifika
 • Poljski škrjanec (Alauda arvensis): 9 os., bonifika
 • Hribski škrjanec (Lullula arborea): 1 os., bonifika
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 5 os., bonifika
 • Travniška cipa (Anthus pratensis): 8 os., bonifika
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea): 1 os., bonifika
 • Prosnik (Saxicola rubicola): 1 os., bonifika
 • Črnoglavka (Sylvia atricapilla): 2 os., bonifika
 • Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla): 1 os., bonifika
 • Kavka (Corvus monedula): 9 os., bonifika
 • Brkata sinica (Panurus biarmicus): 1 os., bonifika
 • Plašica (Remiz pendulinus): 2 os., bonifika
 • Veliki srakoper (Lanius excubitor): 1 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 10 os., bonifika
Žličarka, sivi čaplji, rečni galebi, kreheljc, foto: Domen StaničŽličarka, sivi čaplji, rečni galebi, kreheljc, foto: Domen Stanič