Domov > Projekti > Projekti v teku > POSEIDONE

POSEIDONE

Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Partnerji: Dežela Veneto-Direktorat za turizem, Oddelek za regionalno strategijo za biotsko raznovrstnost in parke IT, Konzorcij za melioracijo vzhodnega Veneta IT, CORILA, Konzorcij za koordinacijo raziskovalne dejavnsoti v zvezi s sistemom Beneške lagune IT, Občina Staranzano IT, Fundacija WWF Italija, Zavarovano morsko območje Miramare IT, Regionalni razvojni center Koper SI, Javni zavod Krajinski park Strunjan SI, Občina Ankaran-Ancarano (Naravni park Debeli rtič) SI, Znanstveno-raziskovalno središče Koper SI, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica SI;
Pridruženi partnerji: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina-Centralna direkcija za upravljanje agroživilskih, gozdarskih in ribiških virov – Služba za biotsko raznovrstnost IT, Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofizikoIT, Legambiente IT, Občina Marano Lagunare IT, Dežela Veneto – Direkcija za prostorsko načrtovanje IT,
Krajinski park Sečoveljske soline SI in Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje SI
Spletna stran: www.ita-slo.eu/sl/poseidone

Sofinancerji: Projekt je sofinanciran v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027
Vrednost projekta (skupna vrednost): 312.500,00 EUR (od tega 80 % evropskih sredstev), slovenski delež (DOPPS): 62.500,00 EUR