Domov > Novice > Obvestilo o zaprtju dela učne poti

Obvestilo o zaprtju dela učne poti

Zaradi rekonstrukcije prelivnega objekta na izlivnem delu razbremenilnika reke Rižane (Ara) bo del učne poti, od obore pri maneži do opazovališča h. št. 7, od 28. septembra do zaključka del, predvidoma konec novembra 2020, za obiskovalce ZAPRT.

Območje zaprtja učne poti v času rekonstrukcije in nadgradnje praga na Ari.Območje zaprtja učne poti v času rekonstrukcije in nadgradnje praga na Ari.

Ukrep, ki je del nadgradnje obstoječe infrastrukture za uravnavanje nivojev vode v obeh hidrološko-ekoloških enotah naravnega rezervata in drugih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob ujmah, je vključen v Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 (Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023, Uradni list RS, št. 14/20) in se izvaja skladno z Letnim programom dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok za leto 2020.