Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 6. 10. 2023

Zanimiva opazovanja, 6. 10. 2023

V zadnjem tednu smo poleg zelo redkega sinjega lebduha (1. podatek za Slovenijo) zabeležili še kar nekaj zanimivih vrst ptic. V polslani laguni se še vedno zadržuje ribji orel, poleg njega pa je prisotnih še nekaj trans-saharskih selivk (te bodo vsak čas zapustile naše kraje) kot npr.: rdeča lastovka, vijeglavka, rakar, repaljščica, severni kovaček, škrjančar in čapljica. Medtem pa so Škocjanski zatok že dosegle prve znanilke hladnega obdobja, denimo veliki srakoper, plašica, trstni strnad in vriskarica.

Sledi seznam z vsemi zanimivimi vrstami, ki smo jih opazili v tem tednu:

 • Žličarica (Spatula clypeata): 36 os., laguna
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 85 os., laguna
 • Kreheljc (Anas crecca): 57 os., laguna & bonifika
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 3 os., bonifika
 • Kvakač (Nycticorax nycticorax): 2 os., bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 4 os., bonifika
 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 1 os., laguna
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Ribji orel (Pandion haliaetus): 1 os., laguna
 • Sinji lebduh (Elanus caeruleus): 1 os., bonifika (30.9. & 2.10.)
 • Škrjančar (Falco subbuteo): 1 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 7 os., bonifika & laguna
 • Priba (Vanellus vanellus): 3 os., bonifika
 • Togotnik (Calidris pugnax): 1 os., laguna
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 8 os., laguna
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 1 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 12 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 6 os., laguna
 • Kozica (Gallinago gallinago): 11 os., laguna & bonifika
 • Vodomec (Alcedo atthis): 8 os., laguna & bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 2 os., bonifika & laguna
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 1 os., laguna
 • Rdeča lastovka (Cecropis daurica): 2 os., bonifika
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 2 os., bonifika
 • Drevesna cipa (Anthus trivialis): 1 os., bonifika
 • Cikovt (Turdus philomelos): 5 os., bonifika
 • Repaljščica (Saxicola rubetra): 6 os., bonifika
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 1 os., bonifika
 • Severni kovaček (Phylloscopus trochilus): 1 os., bonifika
 • Plašica (Remiz pendulinus): 8 os., bonifika
 • Veliki srakoper (Lanius excubitor): 1 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 4 os., bonifika
Ribji orel, foto: Duša VadnjalRibji orel, foto: Duša Vadnjal