Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 13. 10. 2023

Zanimiva opazovanja, 13. 10. 2023

Pestro selitveno dogajanje se z jesenskim časom nekoliko umirja. Ne glede na to, smo tudi ta teden zabeležili nekaj zanimivih ptic, med katerimi prednjačijo školjkarica (že nekaj dni v laguni), vijeglavka, prosnik, veliki srakoper in pinoža. Te dni je v rezervatu moč opaziti tudi veliko pogostejših selivk, kot so npr. taščice, cikovti, kosi, vrbji kovački in plavčki. V trstičjih pa so že nazaj plašice in trstni strnadi.

Sledi seznam z vsemi zanimivimi vrstami, ki smo jih opazili v preteklem tednu:

 • Konopnica (Mareca strepera): 3 os., laguna
 • Žličarica (Spatula clypeata): 37 os., laguna
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 71 os., laguna
 • Kreheljc (Anas crecca): 19 os., laguna & bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 11 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 3 os., bonifika & laguna
 • Školjkarica (Haematopus ostralegus): 1 os., laguna
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 1 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 13 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 3 os., laguna
 • Kozica (Gallinago gallinago): 3 os., laguna & bonifika
 • Vodomec (Alcedo atthis): 7 os., laguna & bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 1 os., laguna
 • Poljski škrjanec (Alauda arvensis): 1 os., laguna
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 3 os., bonifika
 • Drevesna cipa (Anthus trivialis): 1 os., bonifika
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea): 3 os., bonifika
 • Siva pevka (Prunella modularis): 1 os., bonifika
 • Cikovt (Turdus philomelos): 7 os., bonifika
 • Prosnik (Saxicola rubicola): 1 os., bonifika
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 1 os., bonifika
 • Plašica (Remiz pendulinus): 4 os., bonifika
 • Veliki srakoper (Lanius excubitor): 1 os., bonifika
 • Kavka (Corvus monedula): 1 os., bonifika
 • Pinoža (Fringilla montifringilla): 1 os., bonifika
 • Repnik (Linaria cannabina): 2 os., bonifika
 • Grilček (Serinus serinus): 1 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 4 os., bonifika
Školjkarica, foto: Duša VadnjalŠkoljkarica, foto: Duša Vadnjal