Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 30. januar 2013

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 30. januar 2013

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku smo popisali 51 vrst ptic oziroma 2.917 osebkov.

Najzanimivejša opažanja:

  • Konopnica (Anas strepera) – 1 samica
  • Veliki prodnik (Calidris canutus) – 2 osebka
  • Brinovka (Turdus pilaris) – 2 osebka
  • Njivska gos (Anser fabalis) – 1 osebek

 • Mala uharica (Asio otus) – 1 osebek
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula) – 3 osebki


Ostala zanimiva opažanja:

 • Žvižgavka (Anas penelope) – 34 osebkov
 • Sivka (Aythya ferina) – 5 osebkov
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 59 osebkov
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 2 osebka
 • Kozica (Gallinago gallinago) – 12 osebkov
 • Kavka (Corvus monedula) – 57 osebkov
 • Plašica (Remiz pendulinus) – 3 osebki
 • Prosnik (Saxicola torquatus) – 7 osebkov
 • Mala cipa (Anthus pratensis) – 2 osebka
 • Plotni strnad (Emberiza cirlus) – 1 osebek
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus) – 10 osebkov
 • Vriskarica (Anthus spinoletta) – 6 osebkov
 • Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) – 20 osebkov

Najštevilčnejše so bile liska (Fulica atra – 995 osebkov) in rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus – 788 osebkov).

 

Ostala zanimiva opažanja:

–       Beločela gos (Anser albifrons) – 19.1.,
–       Kravja čaplja (Bubulcus ibis) – 9.1.
–       Mali sokol (Falco columbarius) – 19.1.
–       Pepelasti lunj (Circus cyaneus) – 29.1., 31.1.
–       Sokol selec (Falco peregrinus) – 2.2.,
–       Mala tukalica (Porzana parva) – 23.1.
–       Črni martinec (Tringa erythropus) – 24.1.
–       Povodni kos (Cinclus cinclus) – 10.1. (Ara)