Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 20. februar 2013

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 20. februar 2013

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku smo popisali 49 vrst ptic oziroma 1.770 osebkov.

Najzanimivejša opažanja:

  • Siva gos (Anser anser) – 4 osebki
  • Beločela gos (Anser albifrons) – 1 osebek
  • Priba (Vanellus vanellus) – 4 osebki
  • Pepelasti lunj (Circus cyaneus) – 1 samec

 • Konopnica (Anas strepera) – 1 osebek
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula) – 4 osebki


Ostala zanimiva opažanja:

 • Žvižgavka (Anas penelope) – 53 osebkov
 • Sivka (Aythya ferina) – 10 osebkov
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 53 osebkov
 • Skobec (Accipiter nisus) – 1 osebek
 • Mokož (Rallus aquaticus) – 1 osebek
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 10 osebkov
 • Kavka (Corvus monedula) – 3 osebki
 • Plašica (Remiz pendulinus) – 1 osebek
 • Dolgorepka (Aegithalos caudatus) – 4 osebki
 • Vriskarica (Anthus spinoletta) – 3 osebki
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus) – 9 osebkov
 • Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) – 6 osebkov

Najštevilčnejše so bile liska (Fulica atra – 631 osebkov) in rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus – 255 osebkov).

 

pribe (Vanellus vanellus), foto: Borut Mozetič