Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 15. 3. 2023

Zanimiva opazovanja, 15. 3. 2023

Te dni so v Škocjanski zatok priletele nekatere tipične pomladanske selivke kot npr. kmečke in mestne lastovke, planinski hudourniki, reglje, polojniki in togotniki. Od ostalih vrst velja izpostaviti še pet beločelih deževnikov, črnoglavega galeba, rjavega lunja, črno prosenko, črnega martinca in brškinko.

Sledi seznam ostalih zanimivih vrst, ki smo jih opazili v tem tednu:

 • Beločela gos (Anser albifrons): 1 os., bonifika
 • Siva gos (Anser anser): 11 os., bonifika
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 3 os., laguna
 • Konopnica (Mareca strepera): 10 os., bonifika & laguna
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 4 os., laguna
 • Raca žličarica (Spatula clypeata): 103 os., laguna & bonifika
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 57 os., laguna & bonifika
 • Kreheljc (Anas crecca): 149 os., laguna & bonifika
 • Reglja (Spatula querquedula): 7 os., bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 11 os., bonifika
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 9 os., laguna & bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 2 os., bonifika
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 1 os., bonifika
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 5 os., laguna
 • Črna prosenka (Pluvialis squatarola): 1 os., laguna
 • Priba (Vanellus vanellus): 8 os., bonifika
 • Togotnik (Calidris pugnax): 13 os., bonifika
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 1 os., laguna
 • Črni martinec (Tringa erythropus): 1 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 3 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 5 os., bonifika
 • Kozica (Gallinago gallinago): 1 os., bonifika
 • Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus): 1 os., bonfika
 • Grivar (Columba palumbus): 100 os., bonifika (prelet)
 • Planinski hudournik (Apus melba): 2 os., bonifika
 • Poljski škrjanec (Alauda arvensis): 1 os., bonifika
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 50 os., bonifika
 • Mestna lastovka (Delichon urbicum): 7 os., bonifika
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 10 os., bonifika
 • Travniška cipa (Anthus pratensis): 28 os., bonifika
 • Prosnik (Saxicola rubicola): 1 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika
 • Plašica (Remiz pendulinus): 1 os., bonifika
 • Grilček (Serinus serinus): 1 os., bonifika
 • Čižek (Spinus spinus): 1 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 7 os., bonifika
Reglja, foto: Domen StaničReglja, foto: Domen Stanič