Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 27.10.-3.11.2022

Zanimiva opazovanja, 27.10.-3.11.2022

Jate rac se številčno krepijo, saj smo ta teden našteli kar 470 kreheljcev, 100 žličaric in prek 60 žvižgavk, medtem ko je od redkejših vrst izstopala dolgorepa raca. Vrnile so se tudi prve sive gosi, popestritev pa so prinesle še pribe, črna prosenka in spremenljivi prodniki.

Seznam zanimivejših vrst ptic, ki smo jih opazili v preteklem tednu:

 • Siva gos (Anser anser): 12 os., bonifika
 • Raca žličarica (Spatula clypeata): 100 os., laguna & bonifika
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 1 os., bonifika
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 68 os., laguna & bonifika
 • Kreheljc (Anas crecca): 470 os., laguna & bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 1 os., laguna
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 2 os., laguna
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 1 os., bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Skobec (Accipiter nisus): 1 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 4 os., bonifika
 • Črna prosenka (Pluvialis squatarola): 1 os., laguna
 • Priba (Vanellus vanellus): 5 os., bonifika & laguna
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 11 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 24 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 6 os., laguna
 • Kozica (Gallinago gallinago): 5 os., laguna
 • Vodomec (Alcedo atthis): 5 os., laguna & bonifika
 • Poljski škrjanec (Alauda arvensis): 1 os., laguna
 • Prosnik (Saxicola rubicola): 1 os., bonifika
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 8 os., bonifika
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea): 4 os., bonifika
 • Plašica (Remiz pendulinus): 2 os., bonifika
 • Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus): 2 os., bonifika
 • Repnik (Linaria cannabina): 4 os., bonifika
 • Pinoža (Fringilla montifringilla): 1 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 16 os., bonifika
 • Plotni strnad (Emberiza cirlus): 4 os., bonifika
Trstni strnad, foto: Domen StaničTrstni strnad, foto: Domen Stanič