Domov > Novice > Promocijski video “Čez slani travnik”

Promocijski video “Čez slani travnik”

Občina Ankaran je konec marca 2022 zaključila z gradnjo obalne pešpoti, ki je povezala naselje Ankaran s ŠRP Sv. Katarina. V okviru projekta Čez slani travnik je nastal tudi promocijski video “Čez slani travnik”, v katerem so prikazane naravne vrednote slanega travnika in telovadnica na prostem.

Promocijski video Čez slani travnik si lahko ogledate na spodnji povezavi.
👉https://youtu.be/LY7DEQ31y4Q

#DOPPS #EvropskiSkladzaRegionalniRazvoj #lasistre #projekti #Čezslanitravnik #investicije #obalnapešpot #čezslanitravnik #Evropskiskladzaregionalnirazvoj