Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 24. – 29.9.2022

Zanimiva opazovanja, 24. – 29.9.2022

Voda se vrača v sladkovodni del rezervata in z njo tudi ptice. Na močvirnih travnikih lahko te dni opazujemo velike škurhe, kozice, zelenonoge martince, kreheljce in rumene pastirice. V preteklih dneh smo od zanimivejših vrst opazili tudi dve modri taščici, togotnika, škrjančarja in črnoglavega muharja. V polslani laguni je že nekaj dni prisoten tudi ribji orel.

  Sledi celoten seznam zanimivejših vrst ptic, ki smo jih opazili v preteklem tednu:

 • Raca žličarica (Spatula clypeata): 51 os., laguna
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 3 os., laguna
 • Kreheljc (Anas crecca): 103 os., laguna
 • Sivka (Aythya ferina): 1 os., bonifika
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 1 os., lagunav
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 8 os., bonifika
 • Ribji orel (Pandion haliaetus): 1 os., laguna
 • Kačar (Circaetus gallicus): 1 os., bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Kanja (Buteo buteo): 1 os., bonifika
 • Škrjančar (Falco subbuteo): 1 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 1 os., bonifika
 • Togotnik (Calidris pugnax): 1 os., bonifika
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 4 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 6 os., laguna
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 1 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 8 os., laguna
 • Kozica (Gallinago gallinago): 4 os., laguna
 • Vodomec (Alcedo atthis): 4 os., laguna & bonifika
 • Zelena žolna (Picus viridis): 1 os., bonifika
 • Mestna lastovka (Delichon urbicum): 5 os., laguna
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 10 os., bonifika
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea): 3 os., bonifika
 • Drevesna cipa (Anthus trivialis): 2 os., bonifika
 • Kupčar (Oenanthe oenanthe): 3 os., bonifika
 • Modra taščica (Luscinia svecica): 2 os., bonifika
 • Repaljščica (Saxicola rubetra): 3 os., bonifika
 • Mlinarček (Sylvia curruca): 1 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 2 os., bonifika
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 2 os., bonifika
 • Severni kovaček (Phylloscopus trochilus): 1 os., bonifika
 • Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca): 1 os., bonifika
 • Kavka (Corvus monedula): 14 os., bonifika
 • Grilček (Serinus serinus): 1 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 2 os., bonifika
Modra taščica, foto: Domen StaničModra taščica, foto: Domen Stanič