Domov > Novice > Zanimiva opazovanja ptic, 24.8.-15.9.2022

Zanimiva opazovanja ptic, 24.8.-15.9.2022

Jesenska selitev je v polnem teku!
V preteklih tednih so se na območju rezervata vrstila številna zanimiva opažanja. Zabeležili smo npr. črno štorkljo, kačarja, škrjančarja in sokola selca, smrdokavro, taščično penico in številne modre taščice. Ponovno nas je obiskal sveti ibis, v laguni pa se že zbirajo večje mešane jate rac in lisk, ki bodo pri nas prezimile.

Sledi seznam zanimivejših vrst ptic, ki smo jih opazili v preteklih nekaj tednih:

 • Raca žličarica (Spatula clypeata): 40 os., laguna
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 6 os., laguna
 • Kreheljc (Anas crecca): 147 os., laguna
 • Reglja (Spatula querquedula): 4 os., laguna
 • Konopnica (Mareca strepera): 2 os., laguna
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 1 os., laguna
 • Sveti ibis (Threshiornis aethiopicus): 1 os., laguna (31.8. & 2.9.2022)
 • Bela štorklja (Ciconia ciconia): 1 os., bonifika (31.8.2022)
 • Črna štorklja (Ciconia nigra): 1 os., laguna (28.8.2022)
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 1 os., bonifika
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 1 os., bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 4 os., bonifika
 • Grahasta tukalica (Porzana porzana): 1 os., bonifika
 • Kačar (Circaetus gallicus): 1 os., bonifika (13. & 14.9.2022)
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 3 os., bonifika
 • Škrjančar (Falco subbuteo): 1 os., bonifika
 • Sokol selec (Falco peregrinus): 1 os., bonifika
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 1 os., laguna
 • Črni martinec (Tringa erythropus): 1 os., laguna
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 1 os., laguna
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 1 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 20 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 6 os., laguna
 • Kozica (Gallinago gallinago): 1 os., laguna
 • Vodomec (Alcedo atthis): 4 os., laguna & bonifika
 • Smrdokavra (Upupa epops): 1 os., bonifika (7.9.2022)
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 2 os., bonifika
 • Modra taščica (Luscinia svecica): 10 os., bonifika
 • Pogorelček (Phoenicurus phoenicurus): 1 os., bonifika
 • Kupčar (Oenanthe oenanthe): 3 os., bonifika
 • Repaljščica (Saxicola rubetra): 3 os., bonifika
 • Prosnik (Saxicola torquatus): 1 os., bonifika
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika
 • Vrtna penica (Sylvia borin): 2 os., bonifika
 • Taščična penica (Sylvia cantillans): 1 os., bonifika (26.8.2022)
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 1 os., bonifika
 • Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca): 1 os., bonifika
 • Kobilar (Oriolus oriolus): 1 os., bonifika
Črna štorklja, foto: Domen StaničČrna štorklja, foto: Domen Stanič