Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 28. 9. 2023

Zanimiva opazovanja, 28. 9. 2023

Od zanimivejših vrst smo v zadnjem tednu zabeležili togotnika, spremenljivi prodnik, črnovratega ponirka, dreversna cipa, žametna penica in večje število lisk (259) ter kreheljcev (104). Sledi seznam ostalih zanimivih vrst, opaženih med 23. in 28. 9. 2023:

 • labod grbec (Cygnus olor): 16 os., lagunav
 • raca žličarica (Anas clypeata (Spatula clypeata)): 51 os., laguna
 • žvižgavka (Anas penelope (Mareca penelope)): 45 os., laguna
 • kreheljc (Anas crecca): 104 os., bonifika & laguna
 • črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 1 os., laguna
 • mali ponirek (Tachybaptus ruficollis): 36 os., laguna
 • čopasti ponirek (Podiceps cristatus): 6 os., laguna
 • kravja čaplja (Bubulcus ibis): 7 os., bonifika
 • mala bela čaplja (Egretta garzetta): 25 os., bonifika & laguna
 • velika bela čaplja (Ardea alba): 14 os., laguna
 • siva čaplja (Ardea cinerea): 17 os., laguna
 • mokož (Rallus aquaticus): 4 os., bonifika & laguna
 • liska (Fulica atra): 259 os., laguna
 • togotnik (Calidris pugnax): 1 os., laguna
 • spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 1 os., laguna
 • mali martinec (Actitis hypoleucos): 1 os., laguna
 • zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 15 os., laguna
 • veliki škurh (Numenius arquata): 1 os., laguna
 • kozica (Gallinago gallinago): 8 os., laguna
 • rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus (Larus ridibundus)): 26 os., laguna
 • grivar (Columba palumbus): 13 os., bonifika
 • vodomec (Alcedo atthis): 5 os., bonifika & laguna
 • drevesna cipa (Anthus trivialis): 2 os., bonifika
 • taščica (Erithacus rubecula): 10 os., bonifika & laguna
 • kupčar (Oenanthe oenanthe): 1 os., bonifika
 • žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., laguna
 • svilnica (Cettia cetti): 17 os., bonifika & laguna
Togotnik (Calidris pugnax), foto: Domen Stanič