Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 4. – 14.9.2023

Zanimiva opazovanja, 4. – 14.9.2023

V preteklih desetih dneh se je nabralo kar nekaj zanimivih opažanj selivk, ki Škocjanski zatok uporabljajo kot postajališče na selitveni poti v tople kraje. Izstopale so predvsem redkejše vrste pobrežnikov kot npr. peščenec (2. podatek za rezervat), veliki in Temminckov prodnik, puklež ter komatni deževnik. Zabeležili pa smo še veliko več – sledi seznam:

 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 1 os., laguna
 • Žličarica (Spatula clypeata): 14 os., laguna
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 12 os., laguna
 • Kreheljc (Anas crecca): 82 os., laguna & bonifika
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 1 os., laguna & bonifika
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 1 os., bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 10 os., bonifika
 • Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 107 os., bonifika & laguna
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 1 os., laguna (4.9.)
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Škrjančar (Falco subbuteo): 1 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 4 os., bonifika & laguna
 • Grahasta tukalica (Porzana porzana): 1 os., bonifika
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 3 os., bonifika
 • Komatni deževnik (Charadrius hiaticula): 4 os., laguna
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 1 os., laguna
 • Togotnik (Calidris pugnax): 1 os., laguna
 • Veliki prodnik (Calidris canutus): 2 os., laguna
 • Peščenec (Calidris alba): 1 os., laguna (8.9-14.9. – 2. podatek/2nd record)
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 5 os., laguna
 • Mali prodnik (Calidris minuta): 1 os., laguna
 • Temminckov prodnik (Calidris temminckii): 2 os., laguna (4.9.)
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 1 os., laguna
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 2 os., laguna
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 2 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 24 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 3 os., laguna
 • Kozica (Gallinago gallinago): 3 os., laguna
 • Puklež (Lymnocryptes minimus): 1 os., bonifika
 • Vodomec (Alcedo atthis): 5 os., laguna & bonifika
 • Zelena žolna (Picus viridis): 1 os., bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 1 os., bonifika
 • Drevesna cipa (Anthus trivialis): 3 os., bonifika
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 4 os., laguna
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea): 1 os., bonifika
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 2 os., bonifika
 • Modra taščica (Luscinia svecica): 1 os., bonifika
 • Repaljščica (Saxicola rubetra): 3 os., bonifika
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 1 os., bonifika
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 2 os., bonifika
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 1 os., bonifika
 • Sivi muhar (Muscicapa striata): 2 os., bonifika
 • Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca): 1 os., bonifika
Peščenec, foto: Domen StaničPeščenec, foto: Domen Stanič