Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 22. 9. 2023

Zanimiva opazovanja, 22. 9. 2023

V primerjavi s preteklimi tedni se je te dni selitev ptic v Škocjanskem zatoku nekoliko umirila. Od zanimivejših vrst smo zabeležili 7 belih štorkelj (prisotne 15.9.), škrjančarja, rjavega lunja, vijeglavko, vrtno penico, kupčarja, repaljščico in sivega muharja.

Seznam ostalih zanimivih vrst, ki smo jih opazovali med 15. in 22. 9. 2023:

 • Žličarica (Spatula clypeata): 22 os., laguna
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 25 os., laguna
 • Kreheljc (Anas crecca): 36 os., laguna & bonifika
 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 1 os., laguna
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 1 os., laguna & bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 2 os., bonifika
 • Bela štorklja (Ciconia ciconia): 7 os., bonifika (15.9.)
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika & laguna
 • Postovka (Falco tinnunculus): 1 os., laguna
 • Škrjančar (Falco subbuteo): 1 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 6 os., bonifika & laguna
 • Črna prosenka (Pluvialis squatarola): 1 os., laguna
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 2 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 14 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 1 os., laguna
 • Kozica (Gallinago gallinago): 1 os., laguna
 • Vodomec (Alcedo atthis): 4 os., laguna & bonifika
 • Zelena žolna (Picus viridis): 1 os., bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 1 os., bonifika
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 8 os., bonifika
 • Mestna lastovka (Delichon urbicum): 14 os., bonifika
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 5 os., laguna
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea): 1 os., bonifika
 • Kupčar (Oenanthe oenanthe): 1 os., laguna
 • Repaljščica (Saxicola rubetra): 2 os., bonifika
 • Vrtna penica (Sylvia borin): 1 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 1 os., bonifika
 • Sivi muhar (Muscicapa striata): 1 os., bonifika
 • Grilček (Serinus serinus): 6 os., bonifika
Škrjančar, foto: Duša VadnjalŠkrjančar, foto: Duša Vadnjal