Domov > Novice > Popisana sklednica (Trachemys scripta) – nezaželeni gost v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

Popisana sklednica (Trachemys scripta) – nezaželeni gost v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

Na območju Naravnega rezervata Škocjanski zatok smo v letošnjem letu začeli izvajati ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti. V dvoletnem obdobju 2019-2020 bomo v okviru obvladovanje problematike tujerodnih vrst izvedli številne preventivne ukrepe in ukrepe za zmanjševanje razširjenosti invazivne tujerodne vrste želve popisane sklednice (Trachemys scripta).

Popisano sklednico so v Škocjanskem zatoku opazili že v 90. letih prejšnjega stoletja. Da se danes ta vrsta pojavlja v velikem številu, vedo povedati tako obiskovalci kot upravljavci zatoka, saj se jo v poletnem času med sončenjem na brežinah trstičja ali blatnih otočkih, praviloma vsakodnevno opazi. Poleg najštevilčnejše podvrste rdečevratke (Trachemys scripta elegans) je v sladkovodnem delu rezervata prisotna tudi rumenovratka (Trachemys scripta scripta) ter najverjetneje tudi križanci obeh podvrst. Poleg tega, da vrsta na območju rezervata uspešno prezimi, se glede na opažene številne mlade osebke, najverjetneje tudi razmnožuje.

V letošnjem letu smo od konca meseca junija do novembra, z metodo lova z vodno pastjo, izlovili in trajno odstranili 177 osebkov popisanih sklednic, in sicer 175 rdečevratk in 2 samčka rumenovratke.

Ujete popisane sklednice (Trachemys scripta), foto: Kim Ferjančič

V okviru terenskega dela smo iskali tudi potencialna območja gnezditve popisanih sklednic. Pri pregledu najprimernejših sončni in suhih mest smo našli tri lokacije, za katere bomo v prihodnosti poskušali gnezditev vrste tudi potrditi in ustrezno sanirati.

Glede na zbrane podatke o prisotnosti želv v rezervatu, je bila do sedaj med tujerodnimi vrstami potrjena samo popisana sklednica. Zaradi lege območja v neposredni bližini Kopra, pa se v prihodnosti lahko pričakuje tudi druge tujerodne vrste želv, ki so trenutno na voljo v trgovinah z živalmi.

 

S starostjo značilna rdeča lisa na vratu, vzorci na oklepu in telesu lahko potemnijo. Na sliki je melanistični samec rdečevratke. Foto: Kim Ferjančič