Domov > Novice > Evropska komisija pohvalila projekt AdriaWet 2000

Evropska komisija pohvalila projekt AdriaWet 2000

Evropska Komisija je v letu 2014 prvič razpisala natečaj za Evropsko nagrado Natura 2000, ki je priznanje za najboljše prakse upravljanja območij Natura 2000 – evropske mreže za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na natečaj se lahko prijavi kdorkoli, ki je povezan z upravljanjem območij Natura 2000. Z nagrado želijo med javnostjo zbuditi zanimanje za omrežje Natura 2000 in pokazati uspeh delovanja omrežja Natura 2000 ter njegov pomen za varstvo biotske raznovrstnosti v Evropi, hkrati predstaviti tudi prednosti, ki jih prinaša prebivalstvu. Nagrade podeljujejo primerom najboljših praks/najboljšim zgodbam na petih (5) različnih področjih: ohranjanje, socio-ekonomske koristi, komuniciranje, uskladitev interesov ter mreženje in čezmejno sodelovanje. Z letošnjim letom so uvedli pomembno novost: prvič je bila podeljena tudi nagrada občinstva (»Citizens’ Award«) za projekt, ki je na spletni strani Evropske Komisije izbral največ glasov.

Med 23 finalisti za Evropsko nagrado Natura 2000 je tudi projekt AdtriaWet 2000 – Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000, pri katerem je DOPPS sodeloval kot projektni partner, Naravni rezervat Škocjanski zatok pa kot projektno območje. V okviru projekta smo pripravili tudi glavnino razstav za osrednjo opazovalnico Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Projekt AdriaWet 2000, uvrščen v kategorijo mreženja in čezmejnega sodelovanja, je bil tudi edini skupen slovensko-italijanski projekt, ki se je uvrstil med 23 finalistov: to je dodatna potrditev vrednosti dela, ki so ga opravili Občina Štarancan, DOPPS, Konzorcij »Il Mosaico« in Veneto Agricoltura.

Italijanski predstavniki ekipe AdriaWet 2000 na EU Natura Award

Strokovna komisija je 21. maja 2015 v Palači Berlaymont, sedežu Evropske komisije v Bruslju med 23 finalisti razglasila vseh 6 zmagovalcev. Slovesne prireditve v Bruslju so se udeležili tudi predstavnik projekta AdriaWet 2000. Nagrado občinstva je prejel španski projekt »Natura 2000 Day«, ki je zbral le 100 glasov več kot drugo uvrščeni AdriaWet2000. Nagrado v kategoriji mreženja in čezmejnega sodelovanja pa je prejel projekt DANUBEPARKS (projekt, ki povezuje 9 držav in več kot 20 območij Natura 2000).

Visoka uvrstitev in pohvale, ki so jih je od Evropske komisije prejel projekt, so dodatna motivacija za utrjevanje omrežja upravljavcev in deležnikov obalnih in morskih zavarovanih območij v Jadranu »Adriawet«, katere del so projektna območja in deležniki jadranskega območja, podpisniki »Štarancanske listine« z namenom, da se nadaljujejo aktivnosti sodelovanja za varstvo naravne dediščine.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletna strani: http://www.adriawet2000.eu/