Domov > Novice > Brezplačni naravoslovni dnevi

Brezplačni naravoslovni dnevi

BREZPLAČNI NARAVOSLOVNI DNEVI ZA UČENCE OŠ OBALNO-KRAŠKE REGIJE V NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK

V okviru projekta ADRIAWET 2000 (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013) bomo v šolskem letu 2012/2013 za učence osnovnih šol Obalno-kraške regije izvedli brezplačne naravoslovne dneve, ki bodo potekali v naravnem rezervatu Škocjanski zatok.

V okviru naravoslovnih dni bodo učenci spoznavali pomen omrežja Natura 2000, ohranjanja narave, biotske pestrosti, zavarovanih območij in mokrišč, odkrivali bodo naravne lepote in vrednote ter tako oblikovali pozitiven odnos do narave in varovanja okolja.

Podrobnejše informacije v pdf. dokumentu:  Adriawet 2000 – Naravoslovni dnevi