Domov > Novice > Ploskokljunec opažen na tedenskem monitoringu ptic v NRŠZ – 7.9.2012

Ploskokljunec opažen na tedenskem monitoringu ptic v NRŠZ – 7.9.2012

Najzanimivejša opažanja tedenskega monitoringa ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega 7.9.2012:

 • Ploskokljunec (Limicola falcinellus) – 1 osebek
 • Kobiličar (Locustella naevia) – 1 osebek
 • Modra taščica (Luscinia svecica) 2 osebka
 • Komatni deževnik (Charadrius hiaticula) – 2 osebka

 • Črna prosenka (Pluvialis squatarola) – 1 osebek
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) – 2 osebka

Ostala zanimiva opažanja:

 • Vijeglavka (Jynx torquilla) – 3 osebki
 • Breguljka (Riparia riparia) – 4 osebki
 • Drevesna cipa (Anthus trivialis) – nekaj osebkov na preletu
 • Repaljščica (Saxicola rubetra)
 • Kupčar (Oenanthe oenanthe) 
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)
 • Vrtna penica (Sylvia borin) – 1 osebek
 • Rjava penica (Sylvia communis) – 1 osebek
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus) – 2 osebka

Ploskokljunec (Limicola falcinellus) je nova vrsta za zatok! Na seznamu ptic opaženih v Škocjanskem zatoku je že 240 različnih vrst!

Limicola falcinellus, foto: Domen Stanič