Domov > Novice > 21. maj: Evropski dan Nature 2000

21. maj: Evropski dan Nature 2000

21. maja obeležujemo Evropski dan Nature 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije, z osnovnim ciljem ohranjati biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.

Tudi Naravni rezervat Škocjanski zatok je vključen v omrežje Natura 2000.
📌Posebno varstveno območje (na podlagi Ptičje direktive) Škocjanski zatok je bilo opredeljeno za spodaj navedene vrste ptic:
▶️beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
▶️bobnarica (Botaurus stellaris)
▶️čapljica (Ixobrychus minutus)
▶️čopasta čaplja (Ardeola ralloides)
▶️kačar (Circaetus gallicus)
▶️mala bela čaplja (Egretta garzetta)
▶️mokož (Rallus aquaticus)
▶️navadna čigra (Sterna hirundo)
▶️plevica (Plegadis falcinellus)
▶️polojnik (Himantopus himantopus)
▶️rakar (Acrocephalus arundinaceus)
▶️rjava čaplja (Ardea purpurea)
▶️srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
▶️togotnik (Philomachus pugnax)
▶️veliki škurh (Numenius arquata)

📌Posebno ohranitveno območje pomembno za Skupnost na podlagi Direktive o habitatih Škocjanski zatok je bilo opredeljeno za živalski vrsti:
▶️solinarka (Aphanius fasciatus)
▶️ozki vrtenec (Vertigo angustior)
ter habitatne tipe:
▶️(1420) Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)
▶️(1410) Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi)
▶️(1310) Pionirski sestoji vrst rodu (Salicornia) in drugih enoletnic na mulju in pesku
▶️(1150*) Obalne lagune
▶️(1140) Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki

Več na naši spletni strani: https://www.skocjanski-zatok.org/rezervat/varstvo-narave/natura-2000/