Domov > Novice > 22. maj: Mednarodni dan biotske raznovrstnosti »Rešitve so v naravi!«

22. maj: Mednarodni dan biotske raznovrstnosti »Rešitve so v naravi!«

22. maj: Mednarodni dan biotske raznovrstnosti
🌳🌲🌱🌿☘️🍀🎋🌾🌻🌸🍃🦔🐾🐇🕊🦌🐬🐟🦈🦀🦑🐙🐢🐍🦂🕷🦗🦟🐜🐞🐌🦋🐛🐝🐴🦇🐺🐗🦉🦅🦆🐥🐦🐸🦊🐭🐰 🐀🐁🐿🦡🍃🍂🌿🌱🌸🌻🌷🌳🐚🍄🍁🦢

Slovenija sodi med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo. Na ozemlju države živi okoli 26.000 vrst živih bitij, ocene št. vseh vrst se gibljejo med 45.000 in 120.000. Od tega je 800 živalskih in 66 rastlinskih vrst endemičnih. Posebej značilni so gozdni, podzemni in vodni ekosistemi, mokrišča (kot npr. Škocjanski zatok), morje, alpski in gorski svet, suha travišča idr. (vir ARSO, MOP)

Biotska raznovrstnost je ključnega pomena za človekovo blaginjo, saj zagotavlja storitve, ki podpirajo naše gospodarstvo in družbo. Je tudi bistvena za ekosistemske storitve, tj. storitve, ki izvirajo iz narave, kot so opraševanje, uravnavanje podnebja, zaščita pred poplavami, rodovitnost tal ter proizvodnja hrane, goriva, vlaken in zdravil.
Žal smo trenutno priča nenehnenmu upadanju biotske raznovrstnosti, kar ima daljnosežne posledice za naravni svet in človekovo blaginjo. Živalske in rastlinske vrste ter njihova življenjska okolja (posredno ali neposredno) izginjajo predvsem zaradi človekovih dejavnosti.

Hitro upadanje biotske raznovrstnosti pa je tudi ena izmed največjih groženj človeštvu v svetovnem, evropskem pa tudi slovenskem merilu.

Vsak po svoji moči lahko prispeva k izboljšanju razmer in ohranjanju vrst ter njihovih življenjskih okolij.

Novica na spletni strani MKGP:
https://www.gov.si/novice/2020-05-21-jutri-obelezujemo-mednarodni-dan-biotske-raznovrstnosti-letos-pod-geslom-resitve-so-v-naravi/

Več o pomenu biotske raznovrstnosti si lahko preberete tudi na: https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/biodiversity/index_sl.htm
https://www.eea.europa.eu/sl/themes/biodiversity/intro