Domov > Novice > Začenja se projekt IMPRECO

Začenja se projekt IMPRECO

Glavni izzivi novega projekta IMPRECO so povezani z ohranjanjem ekosistemskih storitev s krepitvijo potencialov zavarovanih območij na področju biotske pestrosti in ohranjanja ekosistemov s pomočjo transnacionalnega sodelovanja. Projekt je financiran iz programa Interreg Adrion, slovenski partner pa je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki v projektu sodeluje z Naravnim rezervatom Škocjanski zatok kot projektnim območjem.

Srečanje projektnih partnerjev v NR Škocjanski zatok, foto: Nataša Šalaja

Človeški in naravni pritiski spodkopavajo viabilnost ekosistemov in njihovo sposobnost za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev za lokalno prebivalstvo. Skupni izziv projekta je na eni strani ohranjati, povečevati oziroma obnavljati ekosisteme in njihove funkcije ter jih na drugi strani vključevati v lokalne razvojne načrte. Projekt naslavlja te skupne izzive skozi ekosistemske storitve, a z inovativnim pristopom: z združevanjem prizadevanj na lokalnem nivoju, ki zahteva vključevanje upravljavcev, javnih ustanov, civilne družbe, akademskega sektorja, gospodarstva, hkrati pa z izmenjavo izkušenj na mednarodnem nivoju, saj so ekosistemi medsebojno povezani in soodvisni, pritiski nanje pa presegajo lokalni nivo.

V projektu sodeluje sedem partnerjev iz petih držav, in sicer je vodilni partner Občina Štarancan s projektnim območjem Deželni naravni rezervat na izlivu Soče, projektni partnerji pa so poleg DOPPS-a še Deželna Agencija Veneto Agricoltura in Univerza v Salentu iz Italije; Regija Kreta iz Grčije; Nacionalni razvojni sklad iz Albanije ter dalmatinska Regionalna agencija »Morje in kras« s Hrvaške.

Skupna vrednost projekta je 1.254.180 EUR, od tega bo 85% financirano iz evropskih sredstev. Projekt je stekel ta teden z začetnim dogodkom in prvim sklopom strokovnih ekskurzij za projektne partnerje, deležnike in izbrane strokovnjake, ki potekajo od 11. do 13. aprila 2018 v Deželnem naravnem rezervatu na izlivu Soče, v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok in Naravnem rezervatu Bosco Nordio v Benečiji.

Strokovna ekskurzija v Deželnem naravnem rezervatu na izlivu Soče, foto: Nataša Šalaja

Trije dnevi srečanj, sestankov in strokovnih ekskurzij na območjih Furlanije Julijske krajine, Benečije in Slovenije bodo predstavljali odskočno desko za oblikovanje mednarodne mreže zavarovanih območij in njihovih deležnikov, ki bodo delovali na podlagi skupne strategije za upravljanje in ohranjanje ekosistemov ter nabora temu namenjenih inovativnih ukrepov. Na podlagi aktivne udeležbe v projektu in povečanjem vključevanja lokalnih akterjev v upravljanje ekosistemov, se bodo povečali prednost in sposobnosti le-teh za odpravo groženj in učinkovito uporabo ukrepov za upravljanje in ohranjanje ekosistemov.

Začenja se projekt IMPRECO