Domov > Novice > Otvoritev pašne sezone!

Otvoritev pašne sezone!

Pa so naši kamarški konji po postopnem uvajanju na svežo travo končno dočakali te dni svobode. Prejšnji teden se je iz dolge zime končno rastlinska vegetacija zbudila in začela poganjati.

Pa so naši kamarški konji po postopnem uvajanju na svežo travo končno dočakali te dni svobode. Foto: Andrej Milovac

Spomladi je prirast zelinja, predvsem navadnega trsta (Phragmites australis Cav.) največja, zato so kamarški konji v tem času ključnega pomena pri vzdrževanju nizke vegetacije. Pašne površine v Škocjanskem zatoku so predvsem mokrotne in močvirske narave, občutljive na večjo obtežbo pašnih živali, zato se pase le manjša čredica konj in govedi, pozimi pa pustimo travnikom počivati.