Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 18. – 22. 7. 2022

Zanimiva opazovanja, 18. – 22. 7. 2022

Tudi sredi poletja Škocjanski zatok postreže s presenečenji. Danes smo med rednim monitoringom ptic v polslani laguni opazovali enega osebka zlatega šakala (Canis aureus). Gre za prvi dokumentirani podatek te vrste znotraj območja naravnega rezervata.

Od ptic je izstopala predvsem jatica močvirskih martincev na selitvi in smrdokavra. Sledi seznam zanimivejših vrst ptic, ki smo jih v zadnjem tednu opazovali na območju rezervata.

 • Kreheljc (Anas crecca): 5 os., laguna
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 23 os., bonifika & laguna
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 1 os., bonifika
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 2 os., bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 3 os., bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 4 os., laguna & bonifika
 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 1 os., laguna
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 8 os., laguna & bonifika
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 6 os., laguna
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 9 os., laguna
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 1 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 20 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 3 os., laguna
 • Kozica (Gallinago gallinago): 2 os., laguna
 • Mala čigra (Sternula albifrons): 21 os., laguna & bonifika
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 36 os., laguna
 • Smrdokavra (Upupa epops): 1 os., bonifika
 • Vodomec (Alcedo atthis): 1 os., laguna
 • Zelena žolna (Picus viridis): 1 os., bonifika
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 4 os., bonifika & laguna
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 4 os., bonifika
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 5 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 15 os., bonifika
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 3 os., bonifika
 • Kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta): 1 os., laguna
 • Kobilar (Oriolus oriolus): 1 os., bonifika
Zlati šakal, foto: Domen StaničZlati šakal, foto: Domen Stanič