Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 6. februar 2014

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 6. februar 2014

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v  Škocjanskem zatoku, opravljenega v četrtek, 6. februar 2014:

  • Siva gos (Anser anser): 2 os. (bonifika)
  • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 1 os. (laguna)
  • Konopnica (Anas strepera): 7 os. (bonifika)

  • Žvižgavka (Anas penelope):  60 os. (laguna in bonifika)
  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 8 os. (bonifika, jezerce)
  • Mokož (Rallus aquaticus): 4 os. (bonifika, jezerce)
  • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 3 os. (bonifika)

 

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 90 os.
Kreheljc (Anas crecca): 223 os.

Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 10 os.

Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 7 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 46 os.

Velika bela čaplja (Egretta alba): 1 os.

Skobec (Accipiter nisus): 2 os.
Kanja (Buteo buteo): 1 os.
Liska (Fulica atra): 627 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 10 os.
Veliki škurh (Numenius arquata): 7 os.
Vodomec (Alcedo atthis): 5 os.

Svilnica (Cettia cetti): 14 os.

Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 2 os
Siva pevka (Prunella modularis): 2 os.
Vriskarica (Anthus spinoletta): 7 os.
Trstni strnad (Emeberiza schoeniclus): 5 os.

Vremenske razmere med popisom: delno jasno, brezvetrje, 10° C