Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 1. oktober 2013

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 1. oktober 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v  Škocjanskem zatoku, opravljenega v torek, 1. oktobra 2013:

  • Dolgorepa raca (Anas acuta): 2 samici (Bonifika, 1. opaz.)
  • Žvižgavka (Anas penelope): 7 osebkov (polslana laguna in Bonifika – 2. opazov.)
  • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 1 os. (Laguna)

  • Rjavi srakoper (Lanius corullio): 1 juv. os.
  • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 samica. (Bonifika)
  • Srednji žagar (Mergus serrator): 1 (polslana laguna)

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 42 os.
Kreheljc (Anas crecca): 127 os.

Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus): 7 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 53 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 3 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 26 os.

Skobec (Accipiter nisus): 1 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 16 os. (laguna, Bonifika).
Vodomec (Alcedo atthis): 4 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 10 os. ( Bonifika)
Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 6 os.
Svilnica (Cettia cetti): 5 os.
Kmečka lastovka (Hirundo rustca): 25 os.

Rumena pastirica (Motacilla flava): 29 os.
Siva pastirica (Motacilla cinerea): 2 os.
Bela pastirica (Motacilla alba): 9 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 5 os.
Drevesna cipa (Anthus trivialis): 1 os.

 

Dolgorepa raca, foto: Igor Bajnik

Vriskarica, foto: Igor Brajnik
Siva pevka, foto: Igor Brajnik