Domov > Novice > Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo razpis za izvedbo objektov v Škocjanskem zatoku

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo razpis za izvedbo objektov v Škocjanskem zatoku

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki nastopa kot investitor izgradnje objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, je 15. oktobra 2013 objavilo javni razpis za izvedbo objektov v naravnem rezervatu. Predmet razpisa je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih (GOI) del za izgradnjo vseh načrtovanih objektov s komunalno in zunanjo ureditvijo, ki so bili določeni v ureditvenem načrtu območja ter načrtovani na podlagi izbrane rešitve na javnem natečaju, ki sta ga DOPPS in Zbornica za arhitekturo in prostor izvedla leta 2005.

Investicija v infrastrukturo za obisk naravnega rezervata obsega izgradnjo naslednjih objektov:

–        informacijski center s komunalno ureditvijo in s spremljajočimi manipulativnimi površinami (parkirišča in druge zunanje in prometne ureditve, igrišče in druge ureditve za obiskovalce)
–        hlev z oboro in leso
–        osrednja opazovalnica
–        zunanji montažni WC
–        nadstrešnica nad parkirišči
–        urbana oprema
–        mala opazovalnica (opazovalni stolp)
–        mestni vstopni objekt
–        opazovališče 5 in lesa pod ankaransko vpadnico
–        opazovališča 1-4 na Bertoški bonifiki, 2. del (strehe opazovališč, lesa, plato za vzorčenje in izvedbo izobraževalnega programa v mlaki, lesa na servisni poti v bližini opazovališča 6, manjše dopolnitve obstoječih opazovališč)
–        rekonstrukcija obstoječega opazovališča 6
–        opazovališče slanuš 7 z brvjo

 

Povezave na objavo razpisa:
–        na spletni strani MKO: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1111
–        na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=309964

 

Prispevki o investiciji:
– TV Slovenija 1, 14.10.2013, Novosti v Škocjanskem zatoku;
– TV Koper, 15.10.2013, Škocjanski zatok pred novo naložbo;

 

– Radio Capris, 16.10.2013, Evropska sredstva za nove objekte v NR ŠKocjanski zatok,