Domov > Novice > Tedenskem monitoring ptic v NRŠZ – 3. oktober 2012

Tedenskem monitoring ptic v NRŠZ – 3. oktober 2012

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku smo popisali 50 vrst ptic oziroma 1190 osebkov.

Najzanimivejša opažanja:

 • Reglja (Anas querquedula) – 2 osebka
 • Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus) – 4 osebki
 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) – 4 osebki
 • Mokož (Rallus aquaticus) – 1 osebek

 • Repaljščica (Saxicola rubetra) – 1 osebek
 • Prosnik (Saxicola torquatus) – 1 osebek
 • Vriskarica (Anthus spinoletta) – 1 osebek


Ostala zanimiva opažanja:

 • Čopasti ponirek (Podiceps cristatus) – 5 osebkov
 • Žvižgavka (Anas penelope) – 33 osebkov
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 45 osebkov
 • Veliki škurh (Numenius arquata) – 5 osebkov
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 6 osebkov
 • Vodomec (Alcedo atthis) –3 osebki
 • Plašica (Remiz pendulinus) –  25 osebkov
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) – 1 osebek
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) – 11 osebkov
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea) – 3 osebki
 • Drevesna cipa (Anthus trivialis) – 4 osebki
 • Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) – 1 osebek

Najštevilčnejše so bile liske (Fulica atra – 381 osebkov) in mlakarice (Anas platyrhynchos– 280 osebkov).

Dlesk (Coccothraustes coccothraustes), foto: Igor Brajnik