Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 22. november 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 22. november 2012

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku smo popisali 48 vrst ptic oziroma 2.055 osebkov.

Najzanimivejša opažanja:

  • Polarni slapnik (Gavia arctica) – 1 osebek
  • Progastorepi kljunač (Limosa lapponica) – 1 osebek
  • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) – 1 osebek
  • Kravja čaplja (Bubulcus ibis) – 1 osebek


Ostala zanimiva opažanja:

   • Žvižgavka (Anas penelope) – 54 osebkov
   • Sivka (Aythya ferina) – 5 osebkov
   • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) – 2 osebka
   • Raca žličarica (Anas clypeata) – 45 osebkov
   • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 3 osebki
   • Veliki škurh (Numenius arquata) – 9 osebkov
   • Kozica (Gallinago gallinago) – 5 osebkov
   • Kavka (Corvus monedula) – 13 osebkov
   • Plašica (Remiz pendulinus) – 10 osebkov
   • Siva pevka (Prunella modularis) – 5 osebkov
   • Vriskarica (Anthus spinoletta) – 11 osebkov
   • Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) – 1 osebek

Najštevilčnejše so bile liske (Fulica atra – 668 osebkov) in rečni galebi (Chroicocephalus ridibundus – 523 osebkov).

kravja čaplja (Bubulcus ibis), foto: Mirko Kastelic