Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 14. november 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 14. november 2012


Najzanimivejša opažanja današnjega monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku:

  • rdečegrlega slapnika (Gavia stellata) – 1 osebek
  • polarnega slapnika (Gavia arctica) – 1 osebek
  • brinovka (Turdus pilaris) – 1 osebek

Ostala zanimiva opažanja:

 • čopasta črnica (Aythya fuligula) – 9 osebkov,
 • sivka (Aythya ferina) – 5 osebkov,
 • žvižgavka (Anas penelope) – 49 osebkov,
 • raca žličarica (Anas clypeata)  – 48 osebkov,
 • priba (Vanellus vanellus) – 1 osebek.

Najštevilčnejše so bile liske (Fulica atra – 525 osebkov) in krehlci (Anas crecca – 229 osebkov).

V bližini zatoka smo opazili tudi velikega srakoperja (Lanius excubitor).

Priba (Vanellus vanellus), foto: Tadeja Oven

sivke (Aythya ferina) , foto: Domen Stanič