Domov > Novice > Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 2. maj 2013

Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 2. maj 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitroinga ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega v četrtek, 2. maja 2013:

Plevica (Plegadis falcinellus) – 1 osebek
Kvakač (Nycticorax nycticorax) – 4 osebki
Rjava čaplja (Ardea purpurea) – 5 osebkov
Vijeglavka (Jinx torquilla) – 1 osebek (samec)

Rakar (Acrocephalus arundinaceus) – 38 osebkov
Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) 41 osebkov
Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) – 13 osebkov
Rjavi srakoper (Lanius collurio) – 1 osebek

 

Ostala zanimiva opazovanja:
– Polojnik (Himantopus himantopus) – 23 osebkov
– Mali deževnik (Charadrius dubius) – 1 osebek
– Mali matinec (Actitis hypoleucos) – 2 osebka
– Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 3 osebki
– Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 3 osebki
– Močvirski martinec (Tringa glareola) – 2 osebka
– Navadna čigra (Sterna hirundo) – 24 osebkov
– Hudournik (Apus apus) – 15 osebkov
– Kmečka lastovka (Hirundo rustica) –  13 osebkov
– Mestna lastovka (Delichon urbica) – 1 osebek
– Rumena pastirica (Motacilla flava) – 3 osebki

 

Rjava čaplja, foto: Domen Stanič