Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 6. – 12. 8. 2022

Zanimiva opazovanja, 6. – 12. 8. 2022

Današnji redni monitoring ptic so popestrili divja grlica, večje število škurhov, pritlikavi kormorani, samica rjavega lunja…
Sledi seznam zanimivejših vrst ptic, ki smo jih zabeležili ta teden:

 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 9 os., bonifika & laguna
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 1 os., bonifika
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 2 os., bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 4 os., bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 3 os., bonifika
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 1 os., laguna
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 4 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 9 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 5 os., laguna
 • Mala čigra (Sternula albifrons): 8 os., laguna
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 16 os., laguna
 • Divja grlica (Streptopelia turtur): 1 os., bonifika
 • Vodomec (Alcedo atthis): 1 os., laguna & bonifika
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 1 os., bonifika
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 1 os., bonifika
 • Rjavi srakoper (Lanius collurio): 1 os., bonifika
 • Repaljščica (Saxicola rubetra): 1 os., bonifika
Repaljščica (Saxicola rubetra), foto: Duša VadnjalRepaljščica (Saxicola rubetra), foto: Duša Vadnjal