Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 5. december 2013

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 5. december 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v  Škocjanskem zatoku, opravljenega v četrtek, 5. decembra 2013:

  • Konopnica (Anas strepera): 3 os (Bonifika, 2. opazovalnica)
  • Žvižgavka (Anas penelope): 56 os. (Laguna in Bonifika, 2. opaz.)
  • Sivka (Aythya ferina): 10 os. (Laguna in Bonifika – 2. opazovalnica)

  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 3 os. (Bonifika – 2. opaz. in jezerce)
  • Mokož (Rallus aquaticus): 3 os. (Laguna, Ara)
  • Kozica (Gallinago gallinago): 2 os (Bonifika)
  • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 1 os. (Bonifika)

 

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 26 os.
Kreheljc (Anas crecca): 169 os.

Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus): 1 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 8 os.
Velika bela čaplja (Egretta alba): 2 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 36 os.

Skobec (Accipiter nisus): 1 os.

Liska (Fulica atra): 618 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 23 os. (laguna, Bonifika)
Vodomec (Alcedo atthis): 7 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 3 os. (Bonifika)
Svilnica (Cettia cetti): 8 os. (Bonifika)

Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 4 os (laguna)
Siva pevka (Prunella modularis): 3 os.

Bela pastirica (Motacilla alba): 1 os.

Travniška cipa (Anthus pratensis): 2 os.
Vriskarica (Anthus spinoletta): 19 os.

Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 11 os.

Vremenske razmere med popisom: jasno, brezvetrje, 0° C


Mirku Kastelicu se zahvaljujemo za fotografijo.