Domov > Novice > Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 10. maj 2013

Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 10. maj 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitroinga ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega v petek, 10. maja 2013:

Kvakač (Nycticorax nycticorax) – 4 osebki
Čapljica (Ixobrychus minutus) – 2 osebka (samec in samica)
Čopasta čaplja (Ardeola ralloides ) – 2 osebka
Rjava čaplja (Ardea purpurea) – 4 osebki

Rjavi lunj (Circus aeruginosus) – 1 osebek
Rakar (Acrocephalus arundinaceus) – 19 osebkov
Rjavi srakoper (Lanius collurio) – 1 osebek
Kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta) – 1 osebek

Ostala zanimiva opazovanja:
– Polojnik (Himantopus himantopus) – 20 osebkov
– Mali deževnik (Charadrius dubius) – 4 osebki
– Mali matinec (Actitis hypoleucos) – 1 osebek
– Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 3 osebki
– Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 1 osebek
– Navadna čigra (Sterna hirundo) – 21 osebkov
– Hudournik (Apus apus) – 4 osebki
– Rumena pastirica (Motacilla flava) – 4 osebki
– Repaljščica (Saxicola rubetra) – 1 osebek
– Kupčar (Oenanthe oenanthe) – 1 osebek
– Svilnica (Cettia cetti) – 7 osebkov
– Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) – 2 osebka
– Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) – 1 osebek
– Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) – 5 osebkov